TBI-logo-grønn-300dpi

Solobservatoriet

Stedet for undring
og læring


Solobservatoriet tar sommerferie og ønsker gamle og nye gjester velkomne fom. august 2016.

Kom på historisk markering tors. 11.aug kl.12

Våre tilbud

Åpen kveld

Åpen kveld

Familiehelg

Familiehelg

Besøk Solobservatoriet med din skoleklasse

Besøk Solobservatoriet med din skoleklasse

Speidertur til Solobservatoriet

Speidertur til Solobservatoriet

Bedriftsamling med kreative uteaktiviteter

Bedriftsamling med kreative uteaktiviteter

Opplevelsdag for de minste

Opplevelsdag for de minste

Stjernebursdag

Stjernebursdag

Arrangement

Tilbakemeldinger fra noen av våre gjester

Ypperlig fagformidling

Vi reiser til Solobservatoriet på Harestua for å fordype oss i Universets fysikk, både gjennom en «hands on» opplevelse og ved å lytte til den ypperlige fagformidlingen av de ansatte ved Solobservatoriet. Vi blir tatt godt imot og besøket gir en annerledes, spennende og hyggelig ramme for en klassetur!

-Elise Rustad, Heltberg Private Gymnas, Oslo

Inspirerende omgivelser

Solobservatoriet er et enestående sted å ta med studenter på ekskursjon, både faglig og sosialt. Her lærer de om alt fra norsk vitenskapshistorie til optikk og astrofysikk i svært inspirerende omgivelser. NMBU har tatt med sine fysikkstudenter til Solobservatoriet i over 20 år og de er strålende fornøyd hvert år – uansett vær!

-Arne Auen Grimenes, professor v/NMBU, Ås

Åpning av Solobservatoriet

Åpning av Solobservatoriet

Solobservatoriet idag (video)

Solobservatoriet idag (video)

Solobservatoriet i bilder

Solobservatoriet i bilder

Solobservatoriet på Harestua er Nord-Europas største astronomiske anlegg og er siden 2008 drevet av Tycho Brahe Instituttet AS. Her tilbyr vi praktisk undervisning i astronomi og naturfag for skoleverket og almenheten i unike omgivelser.

 

Kurs

 

Kurs for barn og unge

Speidertur til Solobservatoriet

Speidertur til Solobservatoriet

Stjerneutvikling

Stjerneutvikling

Nordlys og solfysikk

Nordlys og solfysikk

Stråling fra verdensrommet

Stråling fra verdensrommet

Du er stjernestøv

Du er stjernestøv

Vårt fantastiske solsystem

Vårt fantastiske solsystem

 

Kurs for barn og unge (pdf) Priser Bestill

 

Kurs for lærere og barnehageansatte

Lærerkurs – Stråling fra verdensrommet

Lærerkurs – Stråling fra verdensrommet

Lærerkurs – Praktisk astronomi i ungdomskolen og 1.vg

Lærerkurs – Praktisk astronomi i ungdomskolen og 1.vg

Lærerkurs – Uteskole

Lærerkurs – Uteskole

Lærerkurs – Praktisk astronomi i barneskolen

Lærerkurs – Praktisk astronomi i barneskolen

Lærerkurs – Klima og global oppvarming

Lærerkurs – Klima og global oppvarming

Lærerkurs – Vinteraktiviteter og snøforming

Lærerkurs – Vinteraktiviteter og snøforming

 

Kurs for lærere og barnehageansatte (pdf)  Bestill

 

Solobservatoriets
Venneforening
Vær med på utviklingen!

Nå kan du bli medlem i Solobservatoriets venneforening og bidra til utviklingen av Solobservatoriet. Som medlem får du gratis adgang til venneforeningens kvelder (2 kvelder hvert år) og 20% rabatt på åpne arrangementer

Medlemskap koster kr.500 per. år. Medlemmer som er villig til å gi et større bidrag enn kontingenten er også velkomne til å gjøre det. 

Bli medlem idag!

Solobservatoriet opplever en stadig økende interesse for stedets undervisningsaktiviteter innen astronomi og praktisk naturfag. For å imøtekomme den økende interessen har Solobservatoriet planer om å utvide med et stort undervisningsbygg inkl. et stort planetarium og flere overnattingsbygg formet som små planeter. Byggene er tegnet av arkitektfirmaet Snøhetta. Arbeidet med å drifte og utvikle Solobservatoriet er en tidkrevende og kostbar oppgave. Medlemskontingenten fra Solobservatoriets venneforening går uavkortet til dette arbeidet, s.a. vi sammen kan utvikle Solobservatoriet og realisere drømmen om et unikt besøkssenter for realfag.

 

Pappmodell som viser de nye byggeplanene på Solobservatoriet på Harestua. Pappmodellen er laget av Arkitektfirmaet Snøhetta. Foto: Solobservatoriet

Pappmodell som viser de nye byggeplanene på Solobservatoriet på Harestua. Pappmodellen er laget av Arkitektfirmaet Snøhetta. Foto: Solobservatoriet

Planetariet sett fra minglehallen i det planlagt nye undervisningsbygget på Solobservatoriet på Harestua. Skyggeeffektene fra tak og vegger gjengir en kjent form fra solens bevegelser gjennom året: Analemmaet! Illustrasjon: Snøhetta arkitektfirma

Planetariet sett fra minglehallen i det planlagt nye undervisningsbygget på Solobservatoriet på Harestua. Skyggeeffektene fra tak og vegger gjengir en kjent form fra solens bevegelser gjennom året: Analemmaet! Illustrasjon: Snøhetta arkitektfirma

Forskning

Meteorer

harestua-20150812

Iløpet av 2015 og 2016 blir det etablert et nettverk av kameraer, som sørger for døgnkontinuerlig overvåkning av nattehimmelen – og automatisk deteksjon av meteorer over Norge og Skandinavia forøvrig. Meteorkameranettverket bygges og driftes av Norsk Meteornettverk, og forventes å gi verdifull informasjon om meteoritter som faller ned i Skandinavia. Kameranettverket vil også etterhvert bli et løpende forskningsprosjekt som kartlegger aktiviteten på himmelen, samtidig som det gir håp om å finne flere av meteorittene.

Sparebankstiftelsen DNB ga 1 million kroner i 2014 til Solobservatoriet for å bygge et meteorkameranettverk.

Jordskjelv

Solobservatoriet har siden 2015 hatt en seismograf stående som logger seismisk aktivitet i jordgrunnen. Seismografen drives i parallell med voksenlia.net, hvor det er Audun Fikk som har skaffet til veie seismografen og Steinar Midtskogen som sørger for at dataene blir publisert på nett.

 

Atmosfæreforskning

Solobservatoriet er vertskap for følgende to forskningsprosjekter.